سیستم ارتباط با مشتریان لوتوس

سیستم ارتباط با مشتریان لوتوس، یک سیستم جامع ارتباط با مشتریان، با طراحی ماژولار و پویا در تمامی بخش‌ها است. قابلیت یکپارچه شدن با دیگر سیستم‌های مرتبط مانند سیستم پورتال مشتریان، سیستم مرکزی تماس تلفن، سیستم مدیریت دارایی، سیستم ارسال پیامک و دیگر سیستم‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی سامانه مذکور می‌باشد. قابلیت طراحی وپیاده‌سازی روندهای کاری به صورت گرافیکی، توسعه الگوریتم‌ها و شروط توسط مدیر سیستم، سازمان را قادر می‌سازد که تمامی روندهای مورد نظر را بر روی سامانه پیاده‌سازی نماید.