پورتال معاملات آنلاین ابزارهای سرمایه گذاری

نهادهای مالی در بازار سرمایه با استفاده از تکنولوژی‌های روز به دنبال جذب منابع بیشتری هستند، توسعه سیستم سانای با استفاده از تجارب مختلف خود در حوزه بازار سرمایه اقدام به طراحی و پیاده سازی پورتالی نموده است که از طریق آن نهاد‌های مالی و شرکت‌های ارائه دهنده ابزارهای سرمایه گذاری بتوانند خدمات خود را بصورت آنلاین در اختیار مشتریان خود قرار داده و مشتریان بیشتری جذب نمایند.