Gateway مالی یکپارچه به SWIFT

برای اتصال به بازارهای مالی بین المللی زیرساخت SWIFT بهترین انتخاب است. سریع ترین راه برای اتصال به زیرساخت سوئیفت استفاده از نرم افزارهای ارائه شده رسمی است، که امکان توسعه تمام این سامانه ها مهیا است. Gateway مالی یکپارچه سوئیفت سانای (IFG) با پیاده سازی امکانات SWIFT FIN به عنوان جایگزینی برای نرم افزار رسمی SAA توسعه داده شد که در کنار محصولات شرکت سوییسی Incentage راهکار مطمئنی برای اتصال به سوییفت را ارائه می کند. IFG به عنوان یک دروازه تبادل پیام بین Incentage Service Bus و SAG قرار می­گیرد و ارتباط دوطرفه­ای بین آن­ها ایجاد می­کند. به این معنی که پیام­هایی از ISB دریافت کرده و آن­ها را به سوئیفت از طریق SAG ارسال می­کند و پاسخ و تایید آن­ها را نیز پس از دریافت از SAG دوباره به ISB تحویل می­دهد. همچنین پیام­های دریافتی از سوئیفت را به ISB با ساختار مشخص ارسال می­کند.

این سامانه به درخواست شرکت سوییسی Incentage، طراحی و ساخته شده است و در این حوزه، شرکتها شریک تجاری در حوزه فروش و سرمایه‌گذاری هستند.