شبکه اجتماعی موج

شبکه اجتماعی موج جهت استفاده سازمانی و برای تعامل مجازی کارکنان یک سازمان ساخته شده است. در موج کاربران می توانند همانند سامانه های مطرح جهانی از گروه ها، کانال ها، صفحات مجازی و … استفاده کرده و با یکدیگر در بستر امن و شبکه داخلی سازمان گفتگو کنند. علاوه بر ویژگی های متداول ، امکانات مورد نیاز سازمان مانند: زیرسیستم مدیریت پروژه، تالار ایده های سازمانی، زیرسیستم مدیریت مستندات، زیرسیستم مدیریت رویدادها و تقویم سازمانی، دانشنامه، مدیریت جلسات و … در بستر شبکه اجتماعی گنجانده شده است. موج با ارائه امکانات سازمانی در شبکه اجتماعی، محیطی را فراهم کرده است که کاربران از انجام امور روزانه و اشتراک مطالب لذت برده و در محدوده دسترسی های خود از دانش سازمانی سایر همکاران بهره مند شوند.
با استقرار موج در سازمان بخش های مختلف و کارکنان از سایر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بی نیاز شده و در کنار آن سازمان می تواند از مطالب منتشر شده در این سامانه به عنوان یک پایگاه دانش بهره بگیرد.