سامانه پس از معاملات بورس انرژی

سامانه پس از معاملات (Post-Trade) اوراق سلف موازی استاندارد بورس انرژی موسوم به Regex، عملیات ثبت و نگهداری دارایی ذینفعان این بورس را انجام می دهد. این سامانه امکان تعریف اطلاعات پایه از قبیل تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق و کارگزاران مجاز به معامله را فراهم میکند و بدین‌وسیله در بورس انرژی نمادها، دارایی تولید کنندگان و مجوزهای لازم برای به حراج گذاشتن در سامانه معاملات (Trade Engine) شرکت مدیریت فناوری را ارائه میکند.